Sortiment

 

Domové rozvádzače

Poistkové odpínače, valcové poistky

Na povrch aj pod omietku

1x12...4x18 modulov

 

 

Nosiče zberníc, adaptéry, krycie profily

 

pre 40 – 60 – 100 – 185 mm zbernicový systém

 

 

Regulátory teploty, vlhkosti, izolátory, ranžírovacie žľaby,zemniace svorky

 

 

Zemniace svorky, izolované dutinky, samolepiace príchytky, viazacie pásky, ovíjacie špirály

 

 

AKCIA