Sortiment

 

Multifunkcny vypinac

Moderný životný štýl prináša do individuálnej bytovej výstavby stále viac modernej techniky. K tradičným zariadeniam na osvetľovanie, kúrenie a chladenie pribúdajú moderné domáce spotrebiče, špeciálne zabezpečovacie systémy, prístroje na diaľkový prenos informácií, netradičné energetické zdroje. Zvyšovanie obytného komfortu je nielen úmerné počtu inštalovaných takýchto zariadení, ale aj ich účelnému spolupôsobeniu pod jednoduchou ovládacou filozofiou.

Prvkom integrujúcim riadenie a kontrolu domovej techniky je inteligentná elektroinštalácia - Siemens Instabus®. Na báze jednotného komunikačno-informačného vedenia sú všetky funkcie zapojené do systému, ktorý prevádza automatickú reguláciu a dohľad. To všetko s maximálnym ohľadom na efektívne využívanie energetických zdrojov.

Ponúkame Vám systémové riešenie inteligentnej elektroinštalácie aj v individuálnej bytovej výstavbe - pomocou inteligentného decentralizovaného systému SIEMENS instabus EIB pre:
 • kúrenie
 • chladenie
 • vetranie
 • zatieňovanie
 • osvetlenie
 • prevádzkové stavy
 • diaľkové odpočty
 • individuálne ovládanie
 • centrálne funkcie
 • časový management
 • reakcia na počasie
 • automatický režim
 • optimalizácia prevádzky
 • napojenie na komunikačnú sieť
instabus

 

Instabus EIB - inteligentnká elektroinštalácia

 • Instabus
 • Instabus in Europe
 • Instabus lifestyle in Asia

 

AKCIA