Riešenia HMI rozhrania človek - stroj
panel
Systémy pre obsluhu a sledovanie sú veľmi dôležité aj pri menších riadiacich systémoch pomáhajú obsluhe udržať si prehľad o procese. Systém sledovania a obsluhy požaduje od PLC procesné dáta, ktoré potrebuje pre naprojektovanie zobrazenia. Odovzdávanie dát sa uskutočňuje automaticky bez toho, aby by sa na to v užívateľskom programe muselo prihliadať.

Operátorské panely
Existujú v širokej palete prevedení, počínajúc menšími monochromatickými textovými jednotkami, cez grafické dotykové displeje, až po veľké farebné grafické panely s množstvom funkčných tlačidiel. Projekt operačného panela projektovaný prehľadným softvérom SIMATIC ProTool môže byť prepojený s projektom PLC automatov.

Systémy obsluhy a sledovania na báze PC
Systém SIMATIC ProTool/Pro Runtime plní funkciu sledovania a obsluhy procesov na báze PC. Obsahuje základnú funkčnosť grafických operátorských panelov a prináša výhody spojené s behom obslužnej aplikácie na PC. Systém SIMATIC WinCC predstavuje vysoko výkonný obslužný a sledovací systém, ktorý môže byť nasadený vo forme jedného pracoviska alebo v konfigurácii klient-server ako viacpracoviskový systém. Existuje vo viacerých výkonnostných variantoch a každá jednotlivá softvérová súčasť prináša ďalšie funkčné rozšírenie systému o požadovanú skupinu funkcií.

Možnosť prepojenia:

  • Celá rodina SIMATIC (S7-200, S7-300, S7-400)

Odkazy:


    Programovateľné relé LOGO! - Také jednoduché !     Výkonné PLC systémy SIMATIC S7-400
    Mikro-PLC automaty Simatic S7-200     Riešenia HMI rozhrania človek - stroj
    PLC systémy SIMATIC S7-300